Сеткавы блок сілкавання электронных схем з рэактыўным баластам

Номер патента: U 8322

Опубликовано: 30.06.2012

Автор: Пернікаў Віктар Васільевіч

Скачать PDF файл.

Текст

Смотреть все

(51) МПК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СЕТКАВЫ БЛОК СЛКАВАННЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ З РЭАКТЫНЫМ БАЛАСТАМ(71) Заявитель Пернка Вктар Васльевч(72) Автор Пернка Вктар Васльевч(73) Патентообладатель Пернка Вктар Васльевч(57) Сеткавы блок слкавання электронных схем з рэактыным баластам, як складаецца з абмяжоваючага рэзстара, кандэнсатара рэактынага баласта, стаблтрона ц стаблтрона, выпрамнкавага дыдакандэнсатара фльтра нагрузк, адрознваецца тым,што ланцуг з паслядона спалучаных абмяжоваючага рэзстара, кандэнсатара рэактынага баластастаблтрона далучаецца непасрэдна да сеткавай напруг без выкарыстання выпрамнкавых дыда, вывад стаблтрона, з якога знмаецца стаблзаваная напруга, праз выпрамнкавы дыд спалучаецца з адным з вывада кандэнсатара фльтра нагрузк,кандэнсатар фльтра нагрузк ншым вывадам далучаецца да агульнага провада схемы, паралельна да кандэнсатара фльтра нагрузк можа далучацца дадатковы стаблтрон. Фг. 1 Сеткавы блок слкавання электронных схем з рэактыным баластам (805). Карысная мадэль дачыняецца да сеткавых блока слкавання малой магутнасц з рэактыным баластам без гальванчнай развязкзабяспечвае, пры мнмуме дэталей,слкаванне слабаточнай нагрузк з агульным провадам у складзе электронных схем. Прататыпам схемы зяляецца схема сеткавага блока слкавання, апсаная 1. Блок спалучаецца з сеткавай напругайзабяспечвае на выхадзе стаблзаваную напругу,утрымлвае рэактыны абмежавацель тока (кандэнсатар), аднапаперыядны выпрамнк,83222012.06.30 пабудаваны па схеме з падваеннем напруг, на двух дыдах, сглажываючы кандэнсатар,абараняючы рэзстарстаблтрон. У якасц недахопа прапанованай схемы трэба адзначыць наянасць двух дыда у аднапаперыядным выпрамнку, а таксама адсутнасць абмяжоваючага рэзстараланцугу выпрамнкавых дыда, што, пры далучэнн блока да сеткавай напругмомант максмуму напруг полухвал, утварае выкд току ад зарадк кандэнсатара рэактынага абмежавацеля току, гэта патрабуе выкарыстання больш моцных выпрамнкавых дыда. Мэтай распрацок дадзенай карыснай мадэл зяуляецца атрыманне малапамернага сеткавага блока слкавання з рэактыным баластам, як трымлвае мнмум дэталей мнмальнай усталяванай магутнасцю дзеля слкавання ншых электронных схем у х складзе. Рэалзацыя дадзенай мэты дасягаецца тым, што ланцуг з паслядона спалучаных абмяжоваючага рэзстара, кандэнсатара рэактынага баластастаблтрона далучаецца непасрэдна да сеткавай напруг без выкарыстання выпрамнкавых дыда. Функцы аднапаперыяднага выпрамнка выконвае слабаточны нзкавольтны дыд, якпарананн з двума дыдам, разлчаным на сеткавую напругувялк мпульсны ток, можа мець значна меньшыя памерыкошт. Стаблтрон абмяжовае напругу толькадным напрамку, у другм напрамку н працуе як звычайны дыд, як праводзць ток у прамым напрамку, вывад стаблтрона, з якога знмаецца стаблзаваная напруга, праз выпрамнкавы дыд спалучаецца з адным з вывада кандэнсатара фльтра нагрузк,кандэнсатар фльтра нагрузк ншым вывадам далучаецца да агульнага провада схемы,паралельна да кандэнсатара фльтра нагрузк можа далучацца дадатковы стаблтрон. Прапанаваная схемаскладзе з маставым сеткавым выпрамнкам паказана на фг. 1,на фг. 2 паказана прапанаваная схемаскладзе з аднатактным сеткавым выпрамнкам. Сеткавы блок слкавання электронных схем з рэактыным баластам складаецца з паслядона спалучаных абмяжоваючага рэзстара (1), кандэнсатара ц кандэнсатара рэактынага баласта (2)стаблтрона (3), далучаецца непасрэдна да сеткавай напруг без выкарыстання выпрамнкавых дыда, вывад стаблтрона (3), з якога знмаецца стаблзаваная напруга, праз выпрмнкавы дыд (4) спалучаецца з адным з вывада кандэнсатара фльтра нагрузк (5), кандэнсатар фльтра нагрузк ншым вывадам далучаецца да агульнага провада схемы, паралельна да кандэнсатара фльтра нагрузк можа далучацца дадатковы стаблтрон. Праца схемы. Сеткавая напруга далучаецца да свабодных вывада ланцуга з абмяжоваючага рэзстара (1), кандэнсатара рэактынага баласта (2)стаблтрона (3),ствараючы перазарад кандэнсатара (2), токам, абмяжаваным абмяжоваючым рэзстарам(1), дыферэнцыяльным супрацленнем стаблтрона (3)рэактыным супрацленнем кандэнсатара рэактынага баласта, з катода ц з анода (у залежнасц ад палярнасц агульнага провада схем) стаблтрона (3) знмаецца стаблзаваная напруга, якая праз выпрамнкавы дыд (4) зараджае кандэнсатар фльтра нагрузк (5), ад якога слкуецца электронная схема,слкавая частка электроннай схемы слкуецца праз сеткавы выпрамнк (6). Фг. 2 Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 2

МПК / Метки

МПК: H02M 7/00

Метки: электронных, схем, рэактыўным, сілкавання, сеткавы, блок, баластам

Код ссылки

<a href="http://bypatents.com/2-u8322-setkavy-blok-silkavannya-elektronnyh-shem-z-reaktynym-balastam.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Сеткавы блок сілкавання электронных схем з рэактыўным баластам</a>

Похожие патенты